Search

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > ชุมชนของเรา

ชุมชนของเรา

“เค้าช่วยเหลือทุกอย่างค่ะ
ถ้าเหมืองช่วยอะไรได้ เค้าช่วยเลย”

จักรที่ใช้ทำมาหากินก็ได้จากเงินกองทุนพัฒนาชุมชนของเหมือง เรามีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปดิ้นรนหางานนอกพื้นที่ ไม่มีเค้าก็ไม่มีจักรนี้ค่ะ

นางสาวสมปอง กรรยาพันธ์

อาศัยอยู่หมู่ที่ 4 บ้านจิตเสือเต้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

“ขอเป็นกำลังใจให้เหมือง อยากให้เหมืองอยู่คู่ชุมชนต่อไป

ตอนเหมืองปิดชุมชนเงียบเหงามากเหลือแต่คนแก่กับเด็ก ร้านเราก็เกือบจะต้องปิดกิจการ แต่พอเหมืองกลับมาเปิด ชาวบ้านได้กลับมาอยู่บ้าน มีงานทำมีเงินใช้ ร้านในชุมชนก็ขายของได้ คนแก่ก็มีคนมาดูแล 

จึงขอเป็นกำลังใจให้เหมือง และพร้อมสนับสนุนเต็มที่ให้เหมืองอยู่คู่กับชุมชนไปแบบนี้ครับ”

นายวสันต์ ฉิมพลี

อาศัยอยู่หมู่ที่ 8 บ้านดงหลง ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ หัวใจสำคัญของอัครา

อัครามุ่งมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนที่เราอาศัยอยู่ในทุกมิติ ตั้งแต่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น การจัดตั้งโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชน การสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การสร้างงานและสนับสนุนผู้ประกอบการในชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เพราะเราเชื่อว่าอนาคตของชุมชนคืออนาคตของเรา และนี่คือเหตุผลที่เราจะยังคงทุ่มเทดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป เพื่อให้ชุมชนของเราเติบโตไปพร้อมกับเราอย่างยั่งยืน