Search
Slide
ค่าภาคหลวงแร่
0.06
ล้านบาท
มี.ค. 2566 - มิ.ย. 2567
เงินสบทบเข้ากองทุน
0.18
ล้านบาท
มี.ค. 2566 - มิ.ย. 2567
ค่าภาค
หลวงแร่
0.06
ล้านบาท
เงินสบทบเข้ากองทุน
0.18
ล้านบาท
มี.ค. 2566 - มิ.ย. 2567
0

วิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตทองคำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยึดมาตรฐานระดับโลก ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน และส่งต่อ “คุณค่าไทย” ผ่านทองคำไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย สู่สายตาโลก

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการ “เหมืองแร่ทองคำชาตรี” ซึ่งเป็นเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณกลุ่มแนวหินชั้นหินคดโค้งเลย (Loei Fold Belt) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแผ่นเปลือกโลกอินโดจีน (Indochina Block) โดยเหมืองของเราอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศเหนือประมาณ 280 กิโลเมตร บนรอยต่อระหว่างจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

EP.1: Master K จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ “บ่อกักเก็บกากแร่แห่งที่ 2”

“บ่อกักเก็บกากแร่แห่งที่ 2” ศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพของเหมืองอัครา

อ่านต่อ »
สาระน่ารู้

EP.2 : จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ “หินและแร่” และความสำคัญของแร่ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเรา

“หินและแร่” กับความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเรา

อ่านต่อ »

ข่าวสาร

ข่าวสาร

อัคราเร่งจัดตั้งคณะกรรมการกองทุน เพิ่มบทบาทชุมชนในการบริหารกองทุนก่อนเปิดดำเนินการอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“อัครา”) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประมาณ 50 คน จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

อัคราจับมือกับ “พีเอ็มอาร์” และ “ออสสิริส” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย” เชื่อมสายการผลิตทองคำ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทองครบวงจร

อัครา เปิดตัวความร่วมมือกับ พีเอ็มอาร์ และ ออสสิริส อย่างเป็นทางการ เชื่อมต่อสายการผลิตทองคำ ด้วยวิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย”

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

อัครา ผนึก พีเอ็มอาร์ – ออสสิริส ดันไทยเป็นฮับทองคำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สานต่อวิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย”

เปิดบูธความร่วมมือ ระหว่าง อัครา, พีเอ็มอาร์ และ ออสสิริส ภายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ครั้งที่ 68 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านต่อ »

กระดานข่าว