Search

News

HOME > Company News

อัคราจับมือกับ “พีเอ็มอาร์” และ “ออสสิริส” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย” เชื่อมสายการผลิตทองคำ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทองครบวงจร

อัครา เปิดตัวความร่วมมือกับ พีเอ็มอาร์ และ ออสสิริส อย่างเป็นทางการ เชื่อมต่อสายการผลิตทองคำ ด้วยวิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย”

กรุงเทพฯ (9 กันยายน 2565) —บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เปิดตัวความร่วมมือกับ บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด หรือ “พีเอ็มอาร์” และ บริษัท ออสสิริส จำกัด อย่างเป็นทางการ เชื่อมต่อสายการผลิตทองคำ ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ด้วยวิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย” มุ่งสร้างอาชีพกระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต สืบสานอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย ผ่านทองคำไทย ยกระดับศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทองคำแห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน  

ความร่วมมือระหว่างสามบริษัทมีจุดเริ่มต้นจากการที่บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด (พีเอ็มอาร์) ได้มีโอกาสให้บริการสกัดสินแร่คงค้างในสายการผลิตของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (อัครา) ซึ่งนับว่าเป็นงานแรกที่พีเอ็มอาร์ได้ให้บริการกับบริษัทที่เป็นธุรกิจต้นน้ำ โดยก่อนหน้านั้น โลหะมีค่าที่พีเอ็มอาร์แปรรูปและสกัดส่วนใหญ่จะเป็นเศษโลหะมีค่าจากกระบวนการผลิตเครื่องประดับและโลหะมีค่ารูปพรรณเก่าจากธุรกิจปลายน้ำอย่างบริษัท ออสสิริส จำกัด (ออสสิริส) ซึ่งแต่เดิมก็เป็นลูกค้าของพีเอ็มอาร์

ม.ล.ปรมาภรณ์ เทวกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด หรือ พีเอ็มอาร์  ได้กล่าวเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของความร่วมมือว่า “ครั้งนั้น อัครา ได้ส่งทีมงานมาร่วมทำงานกับเรา ทำให้การสกัดสินแร่คงค้างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สินแร่คงค้างได้รับการสกัดออกมาเป็นทองคำและเงินบริสุทธิ์ 99.99% ตามมาตรฐานสากล การร่วมงานดังกล่าวทำให้เราทราบว่า อัครา กำลังมองหาผู้ให้บริการแปรรูปและสกัดโลหะมีค่า ซึ่งเรามีความมั่นใจและพร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ด้านการแปรรูปและสกัดทองคำให้กับอัครา จึงสร้างความร่วมมือกับอัคราและออสสิริส เพราะเราเล็งเห็นว่านี่จะเป็นการเชื่อมสายการผลิตทองคำระหว่างบริษัทไทยที่เป็นธุรกิจต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ครบวงจรครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย”

คุณเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายประสานงานกิจการภายนอก บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือในลักษณะ ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ดังกล่าวนับว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของอัคราเช่นกัน สอดคล้องกับพันธกิจหลักที่ต้องการร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตทองคำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตทองคำอย่างครบวงจร โดยบริษัทฯ มีนโยบายพัฒนามาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันก็แสวงหาความร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมทองคำ โดยเฉพาะกับบริษัทแปรรูปและสกัดทองคำ ซึ่งแต่เดิมทางอัคราต้องส่งออกแท่งโดเร่ไปสกัดและแปรรูปเป็นทองคำและเงินบริสุทธิ์99.99% ตามมาตรฐานสากลที่ต่างประเทศ จนกระทั่งช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีโอกาสร่วมงานกับพีเอ็มอาร์ ในการสกัดสินแร่คงค้างในสายการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่มาของความร่วมมือเขย่าอุตสาหกรรมทองคำในครั้งนี้”

ในความร่วมมือดังกล่าว บริษัท ออสสิริส จำกัด ซึ่งมีรากฐานมาจากการเป็นช่างทอง เล็งเห็นโอกาสต่อยอดวิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย” เพิ่มคุณค่าทางจิตใจผ่านฝีมือช่างทองไทย โดยคุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน บริษัท ออสสิริส จำกัด กล่าวว่า “เราเป็นลูกค้าของพีเอ็มอาร์อยู่แล้ว เราจึงมองว่าการร่วมมือให้ครบสายการผลิตในครั้งนี้จะช่วยลดการนำเข้าทองคำ เพิ่มคุณค่าทางจิตใจ กระจายสินค้าให้กับคนไทยได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจะสามารถพาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าทองคำครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแน่นอน”

ภายใต้ความร่วมมือนี้ อัคราจะเป็นผู้ผลิตและส่งต่อทองคำในรูปแบบแท่งโดเร่ให้พีเอ็มอาร์ทำการแปรรูปและสกัดออกมาเป็นทองและเงินด้วยกระบวนการตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม แล้วจึงส่งทองต่อให้ออสสิริสแปรรูปเป็นทองคำรูปพรรณในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานการประกาศความร่วมมือพลิกโฉมอุตสาหกรรมทองคำในครั้งนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าการเชื่อมต่อสายการผลิตทองคำระหว่างบริษัทไทยที่เป็นธุรกิจ ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ จะเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยให้ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทองคำศักยภาพแห่งใหม่ที่ครบวงจรและได้มาตรฐานสากลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

@2024 AKARA RESOURCES COPYRIGHTED