Search

การดำเนินการของเรา

หน้าหลัก > การดำเนินการของเรา  > การประกอบโลหกรรม

การประกอบโลหกรรม

การบริหารจัดการไซยาไนด์

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขของ International Cyanide Management Code ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ที่กำหนดระเบียบและข้อปฏิบัติไว้อย่างครอบคลุมและเข้มงวด ตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ ไปจนถึงการใช้ไซยาไนด์ด้วยมาตรฐานที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงการนำไอโซเทนเนอร์ (ISOtainers) มาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เนื่องจากเป็นระบบการผสมไซยาไนด์แบบอัตโนมัติ

บริษัททำการวัดค่าความเข้มข้นของไซยาไนด์ในกากแร่ที่ปล่อยลงสู่บ่อกักเก็บกากแร่ทุก 20 นาที โดยค่าที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยค่าความเข้มข้นของไซยาไนด์ที่วัดได้มีค่าเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 50% ของค่าสูงสุดที่กำหนดไม่ให้เกิน 20 ppm

ในบ่อกักเก็บกากแร่ของบริษัทมีนกนานาชนิดมาอาศัยอยู่ จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าไซยาไนด์ที่คงเหลืออยู่ในบ่อกักเก็บกากแร่นั้นไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ไซยาไนด์ในรูปอิสระจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนีย

RELATED ARTICLES

ข่าวสาร

อัคราเร่งจัดตั้งคณะกรรมการกองทุน เพิ่มบทบาทชุมชนในการบริหารกองทุนก่อนเปิดดำเนินการอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“อัครา”) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประมาณ 50 คน จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน

Read More »
ข่าวสาร

อัคราจับมือกับ “พีเอ็มอาร์” และ “ออสสิริส” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย” เชื่อมสายการผลิตทองคำ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทองครบวงจร

อัครา เปิดตัวความร่วมมือกับ พีเอ็มอาร์ และ ออสสิริส อย่างเป็นทางการ เชื่อมต่อสายการผลิตทองคำ ด้วยวิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย”

Read More »