Search

รู้จักอัครา

หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > รู้จักอัครา

วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตทองคำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยึดมาตรฐานระดับโลก ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน และส่งต่อ “คุณค่าไทย” ผ่านทองคำไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย สู่สายตาโลก

พันธกิจ

  • รักษาไว้ซึ่งสถิติการเป็นผู้ประกอบการ “เหมืองแร่ทองคำที่มีความปลอดภัยสูงสุดแห่งหนึ่งในโลก” 
  • ยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรไทยในอุตสาหกรรมทองคำเพื่อเชื่อมต่อสายการผลิตทองคำภายใต้วิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย” 
  • สร้างโมเดลธุรกิจยั่งยืน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

Core Values: Akara

Ambition:

Striving for excellence through continuous improvement.

Kindness:

Show compassion, understanding, and generosity towards all.

Adaptability:

Embrace change, thrive in flexibility.

Respect:

Treat oneself and others with respect.

Accountability:

Take responsibility for your actions and impact.

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการ “เหมืองแร่ทองคำชาตรี” ซึ่งเป็นเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณกลุ่มแนวหินชั้นหินคดโค้งเลย (Loei Fold Belt) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแผ่นเปลือกโลกอินโดจีน (Indochina Block) โดยเหมืองของเราอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศเหนือประมาณ 280 กิโลเมตร บนรอยต่อระหว่างจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

โดยตั้งชื่อโครงการว่า “ชาตรี” เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายชาตรี ชัยชนะพูลผล นักธรณีวิทยารุ่นบุกเบิก ผู้มีบทบาทสำคัญในการค้นพบแหล่งแร่ นำมาสู่ “เหมืองแร่ทองคำชาตรี” ของเราในทุกวันนี้

ในฐานะบริษัทในเครือของ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด (Kingsgate Consolidated Limited) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities Exchange: ASX) เราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขีดความสามารถอันเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของเรา การถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

ช่วงปี 2544 – 2559 เหมืองได้ผลิตโลหะทองคำ 1.8 ล้านออนซ์ และโลหะเงิน 10 ล้านออนซ์ โดยยังคงมีปริมาณสำรองทรัพยากรแร่ทองคำ 3.4 ล้านออนซ์ และทรัพยากรแร่เงิน 29.4 ล้านออนซ์ คิดเป็นมีปริมาณสำรองสินแร่ทองคำ 1.3 ล้านออนซ์ และสินแร่เงิน 11.9 ล้านออนซ์ ณ เดือนตุลาคม 2566

ปัจจุบันโรงประกอบโลหกรรมของเหมืองแร่ทองคำชาตรีมีกำลังการผลิตติดตั้ง (Nameplate Capacity) รวมอยู่ที่ 5 ล้านตันต่อปี

นอกเหนือจากรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ อัคราเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเหมืองแร่รายแรก ๆ ที่ได้รับการรับรองการใช้และจัดการสารไซยาไนด์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล (International Cyanide Management Code) เราให้ความสำคัญต่อการดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเราตระหนักดีว่าการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนให้อัคราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

2530

2530

เริ่มการสำรวจแหล่งแร่ทองคำในประเทศไทย
และต่อมาพบว่ามีแหล่งแร่ทองคำที่มีศักยภาพสูง
อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก

2536

2536

อัครา รีซอร์สเซส (เดิมชื่อ บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด)
ได้ถูกจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัทเอกชนภายใต้กฎหมายไทย

2543

2543

บริษัทได้รับประทานบัตรเป็นระยะเวลา 20 ปี
และได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นในการทำเหมืองแร่ทองคำ
และได้สร้างโรงประกอบโลหกรรมและโครงสร้างต่าง ๆ
โดยตั้งชื่อโครงการว่า “โครงการชาตรีใต้”

2544

2544

เริ่มการผลิตทองคำเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกสำหรับ
“โครงการชาตรีใต้” ในเดือนพฤศจิกายน

2546

2546

บริษัทขยายโรงประกอบโลหกรรม
โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม (Nameplate Capacity) อยู่ที่ 1.8 ล้านตันต่อปี

2549

2549

ขยายโรงประกอบโลหกรรมอีกครั้ง
ทำให้กำลังการผลิตติดตั้งรวม (Nameplate
Capacity) อยู่ที่ 2.35 ล้านตันต่อปี

2551

2551

บริษัทได้รับประทานบัตรเป็นระยะเวลา 20 ปี สำหรับ
“โครงการชาตรีเหนือ” ซึ่งเพิ่มพื้นที่สำหรับการทำเหมืองขึ้นเป็นสามเท่า
และนำไปสู่การเข้าถึงแหล่งสินแร่สำรองปริมาณมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2555

2555

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ส่งผลให้สามารถ
ขยายโรงประกอบโลหกรรมให้มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม
(Nameplate Capacity) อยู่ที่ 5.0 ล้านตันต่อปี

2556

2556

บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)”

2560

2560

บริษัทถูกระงับกิจการชั่วคราว

2564

2564

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
ต่ออายุประทานบัตรของบริษัทออกไปอีก 10 ปี
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2574

2566

2566

เหมืองแร่ทองคำชาตรีกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้ง

previous arrow
next arrow