Search

ข้อมูลการสมัครงาน

หน้าหลัก > ข้อมูลการสมัครงาน

พนักงาน คือ สินทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดของเรา อัคราจึงให้ความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

ดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร และก้าวสู่การเป็นสมาชิก 'ครอบครัวอัครา' ได้ที่นี่

รายละเอียดตำแหน่งงาน