Search

ติดต่อเรา

   

admincgm@akararesources.com​

+66 5661 4500

สำนักงานกรุงเทพ

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 6 ชั้น 14
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร +66 5661 4500
อีเมลล์: admincgm@akararesources.com

เหมืองแร่ทองคำชาตรี

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
99 หมู่ 9 ตำบลเขาเจ็ดลูก
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230

โทร +66 5661 4500
อีเมลล์: admincgm@akararesources.com