Search

กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > กิจกรรมเพื่อสังคม > ด้านสุขภาพดีถ้วนหน้า

ด้านสุขภาพดีถ้วนหน้า

ด้านสุขภาพดีถ้วนหน้า – อัคราจัดให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนรอบพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ และจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์กีฬาชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

RELATED ARTICLES

ข่าวสาร

อัคราเร่งจัดตั้งคณะกรรมการกองทุน เพิ่มบทบาทชุมชนในการบริหารกองทุนก่อนเปิดดำเนินการอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“อัครา”) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประมาณ 50 คน จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน

Read More »
ข่าวสาร

อัคราจับมือกับ “พีเอ็มอาร์” และ “ออสสิริส” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย” เชื่อมสายการผลิตทองคำ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทองครบวงจร

อัครา เปิดตัวความร่วมมือกับ พีเอ็มอาร์ และ ออสสิริส อย่างเป็นทางการ เชื่อมต่อสายการผลิตทองคำ ด้วยวิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย”

Read More »