Search

เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ชื่อคณะผู้บริหาร

นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ

หัวหน้าผู้จัดการทั่วไป

นายโรเบิร์ต คินนาด

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ

ชื่อคณะผู้บริหาร

นายวรงค์ สราญฤทธิชัย

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารองค์กร

นายจำรัส แสงศรีจันทร์

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสำรวจ

นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ

หัวหน้าผู้จัดการทั่วไป

นายโรเบิร์ต คินนาด

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ

นายวรงค์ สราญฤทธิชัย

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารองค์กร

นายจำรัส แสงศรีจันทร์

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสำรวจ

คุณเชิดศักดิ์ เคยทำงานที่กรมทรัพยากรธรณีของประเทศไทยมาเกือบสามทศวรรษ โดยมีโอกาสสำรวจแหล่งแร่ประเภทต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยความความหลงใหลใน
งานสำรวจ จึงตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยาที่มหาวิทยาลัยซัสแคตเชวัน (Saskatchewan) ประเทศแคนาดา ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารในช่วง 12 ปีสุดท้ายของการทำงานที่กรมทรัพยากรธรณี
โดยคุณเชิดศักดิ์เป็นหัวเรือในงานด้านธรณีวิทยา
ด้านนโยบายและการประสานงานระหว่างประเทศ ก่อนต่อยอดความท้าทายในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและการวางแผนประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ในปี 2554 คุณเชิดศักดิ์ได้ร่วมงานกับอัครา โดยรับผิดชอบดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกฎระเบียบข้อบังคับและรัฐกิจสัมพันธ์ ปลูกฝังแนวความคิด ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของบริษัทกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทำงานประจำวันที่เหมืองแร่ทองคำชาตรี
เพื่อความสำเร็จในระยะยาวของอัครา

ด้วยประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่กว่า 36 ปี คุณโรเบิร์ตมีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการและการบริหารจัดการเหมืองใต้ดินและเหมืองเปิดครอบคลุมแร่ประเภทต่าง ๆ ทั้งในออสเตรเลีย ซาอุดีอาระเบีย และไทย โดยให้ความสำคัญกับการบริหารสัญญา การควบคุมต้นทุน และกลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจมีความแข็งแกร่ง ครั้งนี้เป็นการกลับมาร่วมงานกับบริษัทเป็นครั้งที่สอง โดยคุณโรเบิร์ตมุ่งมั่นให้กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการวางแผนการสานต่ออนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคงของอัครา

เป็นเวลากว่า 21 ปี ที่คุณวรงค์เป็นหัวเรือที่สำคัญของฝ่ายปฏิบัติการของเหมืองแร่ทองคำชาตรี ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต คุณวรงค์ได้บริหารจัดการต้นทุนของโรงประกอบโลหกรรมให้เกิดประสิทธิผลและมีความปลอดภัยสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และภายหลังจากการเข้าร่วมการประชุม MetPlant ประจำปี 2547 ที่ออสเตรเลีย คุณวรงค์มุ่งมั่นสั่งสมความเชี่ยวชาญจนนำไปสู่ความสำเร็จในการลดปริมาณการใช้ไซยาไนด์ และเป็นผู้ดูแลจัดการจนเหมืองแร่ทองคำชาตรีได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการไซยาไนด์ระดับสากล

คุณวรงค์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเคมี และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ ด้วยความชำนาญที่สั่งสมจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงผลักดันเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกทั้งหมด
บน “เรืออัครา” ช่วยกันรังสรรค์สิ่งที่ดีกว่า
เพื่อประโยชน์สุขของสังคม

คุณจำรัสคือผู้บุกเบิกตัวจริงของอัครา โดยเป็นหนึ่งในทีมผู้ค้นพบแหล่งแร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่ทองคำชาตรีในปี 2532 ด้วยความเชี่ยวชาญในการระบุและประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งแร่ทองคำ คุณจำรัสจึงเป็นผู้นำโครงการสำรวจอีกจำนวนมากในหลายประเทศ รวมทั้งไทย ลาว พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย และกานา

โดยก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมงานกับอัครา คุณจำรัสเคยทำงานกับบริษัทชั้นนำมาแล้วหลายแห่ง เช่น Newmont Exploration Limited, Thai Gold Field Limited และ Siam Antimony Limited นอกจากนั้น ยังเป็นสมาชิกในสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยที่มีบทบาทและเป็นที่ยอมรับในด้านความเชี่ยวชาญในการสำรวจแร่ ทั้งนี้ ภายใต้การนำของคุณจำรัส บริษัทเชื่อว่าจะมีการค้นพบอะไรใหม่ ๆ ที่สร้างความตื่นตาให้กับอัคราในอนาคต